Jauja Wanca Quechua [qxw]

Nombre de Idioma ISO: Jauja Wanca Quechua
Código de Idioma ISO: qxw
Nombre Macrolenguage ISO: Quechua
Población: 23,000

Grupos de Personas con quien conversar Jauja Wanca Quechua

Quechua, Jauja Huancayo;