Shina, Kohistani: Kolai

Name der Sprache: Shina, Kohistani: Kolai
GRN Sprachnummer: 16624
ISO Language Name: Kohistani Shina [plk]

Audioaufnahmen verfügbar in Shina, Kohistani: Kolai

In dieser Sprache gibt es hier zurzeit keine Aufnahmen

Where Shina, Kohistani: Kolai is spoken

Pakistan

Dialekte von Shina, Kohistani: Kolai

Es gibt 3 ähnliche gesprochene Sprachen oder Dialekte mit demselben ISO-Sprachcode wie Shina, Kohistani: Kolai.

Kohistani: Palasi
Shina, Kohistani
Shina, Kohistani: Jalkoti

Informationen über Shina, Kohistani: Kolai

Einwohner: 200,000