Chuanqiandian Cluster Miao [cqd]

ISO-Sprachname: Chuanqiandian Cluster Miao
ISO-Sprachcode: cqd
ISO-Makrosprachenname: Hmong
Einwohner: 966,000

GRN hat für diesen Sprachcode 55 gesprochene Sprachen und Dialekte identifiziert..

1. Hmong: Pingtang

GRN-Sprachnummer: 21194
ROD-Dialekt-Code: 21194

Wo Hmong: Pingtang gesprochen wird

China

2. Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen

GRN-Sprachnummer: 21195
ROD-Dialekt-Code: 21195

Wo Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen gesprochen wird

China

3. Miao, Chuanqiandian Cluster

GRN-Sprachnummer: 20341
ROD-Dialekt-Code: 20341

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster

Chuanchientien Miao
Chuanqiandian Miao
Core Farwestern Hmongic
Hua Miao
Sichuan-Guizhou-Yunnan Miao
Western Miao
苗話川黔滇
苗话川黔滇

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster gesprochen wird

China

4. Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao

GRN-Sprachnummer: 20999

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao

Bai Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao gesprochen wird

China

5. Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong

GRN-Sprachnummer: 21035

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong

Black Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Meo (derogatory name)

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong gesprochen wird

China

6. Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong

GRN-Sprachnummer: 21001

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong

Blue Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Meo (derogatory name)

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong gesprochen wird

China

7. Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao

GRN-Sprachnummer: 21008

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao

Ching Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao gesprochen wird

China

8. Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao

GRN-Sprachnummer: 21038

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao

Chuan Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao gesprochen wird

China

9. Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong

GRN-Sprachnummer: 21016

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong

Clear Water Hmong

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong gesprochen wird

China

10. Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao

GRN-Sprachnummer: 20986

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao

Dananshan Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao gesprochen wird

China

11. Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

GRN-Sprachnummer: 21046

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

Dianxi Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao gesprochen wird

China

12. Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo

GRN-Sprachnummer: 20990

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo

Flowery Meo

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo gesprochen wird

China

13. Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong

GRN-Sprachnummer: 21004

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong

Green Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Meo (derogatory name)

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong gesprochen wird

China

14. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao

GRN-Sprachnummer: 21033

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao

Hei Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao gesprochen wird

China

15. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be

GRN-Sprachnummer: 21036
Einwohner: 1,500

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be

Hmong Be
Miao, Chuanqiandian Cluster:
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Drout Raol
Miao, Chuanqiandian Cluster: Liuzhai Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Six Village Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be gesprochen wird

China

16. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua

GRN-Sprachnummer: 21031

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua

Hmong Bua

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua gesprochen wird

China
Laos
Vietnam

17. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den

GRN-Sprachnummer: 21029

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den

Hmong Den
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Den (derogatory name)

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den gesprochen wird

China

18. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha

GRN-Sprachnummer: 21014

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha

Hmong Dle Ncha

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha gesprochen wird

China

19. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo

GRN-Sprachnummer: 21030

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo

Hmong Dlo

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo gesprochen wird

China

20. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou

GRN-Sprachnummer: 20982

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou

Hmong Dou
Miao, Chuanqiandian Cluster: Downhill Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hongxian Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Thread Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou gesprochen wird

China

21. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La

GRN-Sprachnummer: 21017

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La

Hmong La

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La gesprochen wird

China

22. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len

GRN-Sprachnummer: 20994

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len

Hmong Len
Miao, Chuanqiandian Clusster: Mong Lenh

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len gesprochen wird

China

23. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi

GRN-Sprachnummer: 20997

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi

Hmong Shi

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi gesprochen wird

China

24. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua

GRN-Sprachnummer: 21023

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua

Hmong Shua Bua

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua gesprochen wird

China

25. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou

GRN-Sprachnummer: 21032

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou

Hmong Sou

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou gesprochen wird

China

26. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao

GRN-Sprachnummer: 20987

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao

Hua Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao gesprochen wird

China

27. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

GRN-Sprachnummer: 20988

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

Hwa Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao gesprochen wird

China

28. Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong

GRN-Sprachnummer: 20998

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong

Light Hmong

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong gesprochen wird

China

29. Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao

GRN-Sprachnummer: 21009

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao

Lu Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao gesprochen wird

China

30. Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao

GRN-Sprachnummer: 21042

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao

Magpie Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao gesprochen wird

China

31. Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam

GRN-Sprachnummer: 21010

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam

Meo Dam

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam gesprochen wird

China

32. Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai

GRN-Sprachnummer: 21012

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai

Meo Lai

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai gesprochen wird

China

33. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa

GRN-Sprachnummer: 20989

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa

Mong Hoa

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa gesprochen wird

China

34. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou

GRN-Sprachnummer: 21019

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou

Mong La Hou

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou gesprochen wird

China

35. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi

GRN-Sprachnummer: 20995

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi

Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Si
Mong Shi

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi gesprochen wird

China

36. Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao

GRN-Sprachnummer: 21022

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao

Paddyfield Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao gesprochen wird

China

37. Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong

GRN-Sprachnummer: 21020

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong

Red-headed Hmong

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong gesprochen wird

China

38. Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong

GRN-Sprachnummer: 21018

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong

Red Mong

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong gesprochen wird

China

39. Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao

GRN-Sprachnummer: 21039

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao

River Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao gesprochen wird

China

40. Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong

GRN-Sprachnummer: 21024

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong

Sa Pa Hmong

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong gesprochen wird

China

41. Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

GRN-Sprachnummer: 21040

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

Sichuan Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao gesprochen wird

China

42. Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong

GRN-Sprachnummer: 21013

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong

Striped Hmong

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong gesprochen wird

China

43. Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao

GRN-Sprachnummer: 21003

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao

Tak Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao gesprochen wird

China

44. Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong

GRN-Sprachnummer: 20991

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong

Variegated Mong

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong gesprochen wird

China

45. Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao

GRN-Sprachnummer: 21047

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao

Western Yunnan Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao gesprochen wird

China

46. Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao

GRN-Sprachnummer: 21049

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao

White Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao gesprochen wird

China

47. Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao

GRN-Sprachnummer: 21041

Andere Namen für Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao

Yaque Miao

Wo Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao gesprochen wird

China

48. Miao: Dushan

GRN-Sprachnummer: 21188
ROD-Dialekt-Code: 21188

Wo Miao: Dushan gesprochen wird

China

49. Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan

GRN-Sprachnummer: 21196
ROD-Dialekt-Code: 21196

Wo Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan gesprochen wird

China

50. Miao: Moyin

GRN-Sprachnummer: 21187
ROD-Dialekt-Code: 21187

Wo Miao: Moyin gesprochen wird

China

51. Miao: Pingyan

GRN-Sprachnummer: 21189
ROD-Dialekt-Code: 21189

Wo Miao: Pingyan gesprochen wird

China

52. Miao: Qing

GRN-Sprachnummer: 21015
ROD-Dialekt-Code: 21015
Einwohner: 7,000

Andere Namen für Miao: Qing

Mengzuo
Miao, Chuanqiandian Cluster: Qing Miao
Qing Miao
Qing Miao: KaiYuan: WuLongGu
Qing Miao: WuLongGu
QingMiao: WuLongGu

Wo Miao: Qing gesprochen wird

China

Audioaufnahmen verfügbar in Miao: Qing

A64969 Gute Nachricht

53. Miao: Wangmo

GRN-Sprachnummer: 21191
ROD-Dialekt-Code: 21191

Wo Miao: Wangmo gesprochen wird

China

54. Miao: Wangmo-Luodian

GRN-Sprachnummer: 21192
ROD-Dialekt-Code: 21192

Wo Miao: Wangmo-Luodian gesprochen wird

China

55. Miao: Ziyun-Zhenning

GRN-Sprachnummer: 21190
ROD-Dialekt-Code: 21190

Wo Miao: Ziyun-Zhenning gesprochen wird

China

Ethnische Gruppen mit Sprache Chuanqiandian Cluster Miao

Ga Mong; Hmong Bua; Miao, Changshu; Miao, Hua; Striped Meo, Lao-Soung;