Sabu taalnaam

Taal Naam: Sabu
ISO Taalcode: hvn
GRN Taal Nommer: 820
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Voorbeeld van Sabu

Audio opnamen beschikbaar in Sabu

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Cerita Paskah [Easter Story]

(Download Easter Story MP3 in Sabu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (V63414).

Goeie Nuus 1-24

(Download Goeie Nuus 1-24 MP3 in Sabu) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (C21130).

Goeie Nuus 25-40

(Download Goeie Nuus 25-40 MP3 in Sabu) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (C21131).

Markus 1 - 6 [Mark 1-6]

(Download Mark 1-6 MP3 in Sabu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63210).

Markus 7 - 11 [Mark 7-11]

(Download Mark 7-11 MP3 in Sabu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63211).

Markus 12 - 16 [Mark 12-16]

(Download Mark 12-16 MP3 in Sabu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63212).

Woorde van Lewe

(Download Woorde van Lewe MP3 in Sabu) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C11541).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Sabu - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Sabu

Havunese
Hawu
Sapu
Savu
Savunese
Sawu
Sawunese

Waar Sabu wordt gesproken

Indonesia

Dialecten verwant aan Sabu

People Groups who speak Sabu

Sabu;

Informatie over Sabu

Ander Inligting: Semi-literate in (Indonesian); Animist & Christian; Fishers & Trade.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.