Borana-Arsi-Guji Oromo taalnaam

Taal Naam: Borana-Arsi-Guji Oromo
ISO Taalcode: gax
GRN Taal Nommer: 23106
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Audio opnamen beschikbaar in Borana-Arsi-Guji Oromo

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goeie Nuus (in Borana: Gabbra)

(Download Goeie Nuus MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (C81726).

Laali, Chaqasi & Jiradin 1: Waaqan Yayabadi [LLL 1 Beginning with GOD] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL 1 Beginning with GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65287).

Laali, Chaqasi & Jiradin 2: Nama Waaqa [LLL 2 Mighty Men of GOD] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL 2 Mighty Men of GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65288).

Laali, Chaqasi & Jiradin 3: Dabsacha Gara Waaqatin [LLL 3 Victory through GOD] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL 3 Victory through GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65289).

Laali, Chaqasi & Jiradin 4: Hojatu Waaqa [LLL 4 Servants of GOD] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL 4 Servants of GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65290).

Laali, Chaqasi, Jiradin 5- Jilalacha Waaqat [LLL 5 On Trial for GOD] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL 5 On Trial for GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65291).

Laali, Chaqasi, Jiradin 6-Yeson Barsisa [LLL 6 JESUS - Teacher & Healer] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL 6 JESUS - Teacher & Healer MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65292).

Laali, Chaqasi, Jiradin 7 [LLL 7 JESUS - Lord & Saviour] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65293).

Laali, Chaqasi, Jiradin 8 [LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT] (in Borana: Sakuye)

(Download LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65294).

LLL 1 Beginning with GOD (in Borana: Gabbra)

(Download LLL 1 Beginning with GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75120).

LLL 1 Beginning with GOD (in Guji)

(Download LLL 1 Beginning with GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A71270).

LLL 2 Mighty Men of GOD (in Borana: Gabbra)

(Download LLL 2 Mighty Men of GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75113).

LLL 3 Victory through GOD (in Borana: Gabbra)

(Download LLL 3 Victory through GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75119).

LLL 4 Servants of GOD (in Borana: Gabbra)

(Download LLL 4 Servants of GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75114).

LLL 5 On Trial for GOD (in Borana: Gabbra)

(Download LLL 5 On Trial for GOD MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75116).

LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (in Borana: Gabbra)

(Download LLL 6 JESUS - Teacher & Healer MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75115).

LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (in Guji)

(Download LLL 6 JESUS - Teacher & Healer MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A71280).

LLL 7 JESUS - Lord & Saviour (in Borana)

(Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A80807).

LLL 7 JESUS - Lord & Saviour (in Borana: Gabbra)

(Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75117).

LLL 7 JESUS - Lord & Saviour (in Guji)

(Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A71290).

LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT (in Borana: Gabbra)

(Download LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75118).

Oddu Dansa [Goeie Nuus] (in Borana: Sakuye)

(Download Goeie Nuus MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A65286).

Songs (in Borana: Gabbra)

(Download Songs MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (C82757).

Woorde van Lewe (in Borana)

(Download Woorde van Lewe MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A09330).

Woorde van Lewe (in Guji)

(Download Woorde van Lewe MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A15650).

Woorde van Lewe 1 (in Borana: Gabbra)

(Download Woorde van Lewe 1 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A12770).

Woorde van Lewe 1 (in Oromo: Arusi)

(Download Woorde van Lewe 1 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C02041).

Woorde van Lewe 2 (in Borana: Gabbra)

(Download Woorde van Lewe 2 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A81725).

Woorde van Lewe 2 (in Oromo: Arusi)

(Download Woorde van Lewe 2 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A37575).

Woorde van Lewe 3 (in Borana: Gabbra)

(Download Woorde van Lewe 3 MP3 in Borana-Arsi-Guji Oromo) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C85210).

Audio/Video van andere bronnen

Hayyu Guddinna (King of Glory) - Borana - (Rock International)
Hymns - Oromo - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Guji - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Oromo, Borana-Arsi-Guji - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Borana / Bora - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Guji - (Faith Comes By Hearing)

Dialecten verwant aan Borana-Arsi-Guji Oromo

People Groups who speak Borana-Arsi-Guji Oromo

Ajuran; Garreh; Oromo, Arsi; Oromo, Borana; Oromo, Gabbra; Oromo, Gujji; Oromo, Karrayu; Oromo, Sakuye; Oromo, Southern;