Mabaan taalnaam

Taal Naam: Mabaan
GRN Taal Nommer: 907
ISO Taalnaam: Mabaan [mfz]

Voorbeeld van Mabaan

Luister Hier

Audio opnamen beschikbaar in Mabaan

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

The Book of Titus and Songs

(Download The Book of Titus and Songs MP3 in Mabaan) Muziek en onderwijsprogramma's, zoals de materialen van de Scripture Gift Mission. (A62860).

Ephesians

(Download Ephesians MP3 in Mabaan) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63166).

Goeie Nuus^

(Download Goeie Nuus^ MP3 in Mabaan) Audio-visuele Bijbellessen met afbeeldingen naar keus. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A32830).

Jͻͻcin Waak Tɛɛr Win̄ɛti Te n̄amu [LLL 1 Beginning with GOD]

(Download LLL 1 Beginning with GOD MP3 in Mabaan) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65386).

Wͻy Juaŋo Wͻya Tɛɛyan [LLL 2 Mighty Men of GOD]

(Download LLL 2 Mighty Men of GOD MP3 in Mabaan) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65387).

Buonti Te Yenti Juaŋo [LLL 3 Victory through GOD]

(Download LLL 3 Victory through GOD MP3 in Mabaan) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65388).

Kɛngͻn Juaŋo [LLL 4 Servants of GOD]

(Download LLL 4 Servants of GOD MP3 in Mabaan) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65389).

Pͻͻd Juaŋo [LLL 5 On Trial for GOD]

(Download LLL 5 On Trial for GOD MP3 in Mabaan) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65390).

Yaccu a Mena Loti ma [LLL 6 JESUS - Teacher & Healer]

(Download LLL 6 JESUS - Teacher & Healer MP3 in Mabaan) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65391).

Yaccu Ciɛgͻn Ɛkɛ a Mena Yuoci [LLL 7 JESUS - Lord & Saviour]

(Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in Mabaan) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65392).

Naŋki Boŋ Juaŋo [LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT]

(Download LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT MP3 in Mabaan) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65393).

Woorde van Lewe 1

Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C08871).

Woorde van Lewe 2

(Download Woorde van Lewe 2 MP3 in Mabaan) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A12040).

Woorde van Lewe 3

(Download Woorde van Lewe 3 MP3 in Mabaan) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A12041).

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Mabaan - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Mabaan

Barga
Gura
Maaban
Ma Baan
Maban
Meban
Southern Burun
Tonko
Tungan
Ulu

Waar Mabaan wordt gesproken

South Sudan
Sudan

Dialecten verwant aan Mabaan

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Mabaan.

Informatie over Mabaan

Ander Inligting: Few Understand Arabic & English; Some Protestant; Farmers; Primitive.

Alfabetisering: 55Sudan

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.