Nkonya taalnaam

Taal Naam: Nkonya
GRN Taal Nommer: 3001
ISO Taalnaam: Nkonya [nko]

Voorbeeld van Nkonya

Luister Hier

Audio opnamen beschikbaar in Nkonya

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Songs

(Download Songs MP3 in Nkonya) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (C06670).

Woorde van Lewe 1 w/ messages in EWE

(Download Woorde van Lewe 1 w/ messages in EWE MP3 in Nkonya) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A01150).

Woorde van Lewe 2

(Download Woorde van Lewe 2 MP3 in Nkonya) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A28940).

Audio/Video van andere bronnen

Scripture resources - Nkonya - (Scripture Earth)
The New Testament - Nkonya - 2009 Edition - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Nkonya - 2009 Edition - (Faith Comes By Hearing)

Waar Nkonya wordt gesproken

Ghana

Dialecten verwant aan Nkonya

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Nkonya.

Informatie over Nkonya

Ander Inligting: Some Understand Ewe, Twi; Nominal Christian & Roman Catholic.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.