Mixteco Costa Chica taalnaam

Taal Naam: Mixteco Costa Chica
GRN Taal Nommer: 2896
ISO Taalnaam: Pinotepa Nacional Mixtec [mio]

Voorbeeld van Mixteco Costa Chica

Luister Hier

Audio opnamen beschikbaar in Mixteco Costa Chica

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Fear Not

(Download Fear Not MP3 in Mixteco Costa Chica) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A65696).

Goeie Nuus

(Download Goeie Nuus MP3 in Mixteco Costa Chica) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A35430).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Mixteco Costa Chica

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) Download DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 in Mixteco Costa Chica (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic Download Mixtec Diagnostic MP3 in Mixteco Costa Chica (in Español [Spanish: Mexico])

Audio/Video van andere bronnen

Scripture resources - Mixtec, Pinotepa Nacional - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixtec, Pinotepa Nacional (Mixteco Costa Chica) - Wycliffe Bible Translators - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Mixteco Costa Chica

Coastal Mixtec
Jamiltepec: Western
Lowland Jicaltepec Mixtec
Mixteco de Pinotepa Nacional
Mixteco, Pinotepa Nacional
Mixteco: Western Jamiltepec
Mixtec, Pinotepa Nacional: Costa Chica
Western Jamiltepec Mixtec

Waar Mixteco Costa Chica wordt gesproken

Mexico

Dialecten verwant aan Mixteco Costa Chica

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Mixteco Costa Chica.

Informatie over Mixteco Costa Chica

Ander Inligting: Understand Spanish, Close to Jamiltepec Mixtec; Campesino; New Testament.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.