Buhutu taalnaam

Taal Naam: Buhutu
GRN Taal Nommer: 2011
ISO Taalnaam: Buhutu [bxh]

Voorbeeld van Buhutu

Luister Hier

Audio opnamen beschikbaar in Buhutu

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Abraham and Jacob Bible readings

(Download Abraham and Jacob Bible readings MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62778).

Acts 1-5

(Download Acts 1-5 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A64662).

Acts 6-9

(Download Acts 6-9 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A64705).

Acts 10-14

(Download Acts 10-14 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A64658).

Acts 15-19

(Download Acts 15-19 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A64659).

Acts 20-24

(Download Acts 20-24 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A64660).

Acts 25 -28

(Download Acts 25 -28 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A64661).

Bible Society Book 5 Joseph

(Download Bible Society Book 5 Joseph MP3 in Buhutu) Audio versies van geprinte materialen, anders dan de Bijbel. (A62644).

Bible Society Goeie Nuus Readers 1& 3

(Download Bible Society Goeie Nuus Readers 1& 3 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62790).

Bible stories

(Download Bible stories MP3 in Buhutu) Audio- of video presentaties van Bijbelverhalen in verkorte vorm of als interpretatie. (A63566).

Christmas & Easter Bible readings

(Download Christmas & Easter Bible readings MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62776).

Genesis 12 - 22

(Download Genesis 12 - 22 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63549).

Genesis & Noah Bible Readings

(Download Genesis & Noah Bible Readings MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62777).

Wasa Loholohona [Goeie Nuus]

(Download Goeie Nuus MP3 in Buhutu) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A62471).

Goeie Nuus Reader 2 Bible Society

(Download Goeie Nuus Reader 2 Bible Society MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62780).

Joshua Bible Readings

(Download Joshua Bible Readings MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62781).

LLL 1 Beginning with GOD

(Download LLL 1 Beginning with GOD MP3 in Buhutu) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62525).

LLL 2 Mighty Men of GOD

(Download LLL 2 Mighty Men of GOD MP3 in Buhutu) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62642).

LLL 3 Victory through GOD

(Download LLL 3 Victory through GOD MP3 in Buhutu) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62571).

LLL 4 Servants of GOD

(Download LLL 4 Servants of GOD MP3 in Buhutu) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62572).

LLL 5 On Trial for GOD

(Download LLL 5 On Trial for GOD MP3 in Buhutu) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62573).

LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

(Download LLL 6 JESUS - Teacher & Healer MP3 in Buhutu) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62574).

LLL 7 JESUS - Lord & Saviour

(Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in Buhutu) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62575).

LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT

(Download LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT MP3 in Buhutu) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A62576).

Mark 1 - 7

(Download Mark 1 - 7 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63544).

Mark 8 - 13

(Download Mark 8 - 13 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63547).

Mark 14 - 16

(Download Mark 14 - 16 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63548).

Ruth and Jonah Bible Readings

(Download Ruth and Jonah Bible Readings MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A62779).

Songs 2

(Download Songs 2 MP3 in Buhutu) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A62769).

Songs 3

(Download Songs 3 MP3 in Buhutu) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A63057).

Songs

(Download Songs MP3 in Buhutu) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A62570).

Sunday Bible Readings 1

(Download Sunday Bible Readings 1 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63053).

Sunday Bible Readings 2

(Download Sunday Bible Readings 2 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63054).

Sunday Bible Readings 3

(Download Sunday Bible Readings 3 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63055).

Sunday Bible Readings 4 & Songs

(Download Sunday Bible Readings 4 & Songs MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63056).

Sunday Bible Readings 5

(Download Sunday Bible Readings 5 MP3 in Buhutu) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A63199).

Woorde van Lewe

(Download Woorde van Lewe MP3 in Buhutu) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C16251).

Andere namen voor Buhutu

Bahutu
Bohutu
Buhulu
Siasiada
Yaleba

Waar Buhutu wordt gesproken

Papua New Guinea

Dialecten verwant aan Buhutu

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Buhutu.

Informatie over Buhutu

Ander Inligting: Understand Suau. Some Christians.

Bevolkingsaantal: 1,500

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.

Nieuws over Buhutu