Mazateco de San Pedro Ixcatlán taalnaam

Taal Naam: Mazateco de San Pedro Ixcatlán
GRN Taal Nommer: 13874
ISO Taalnaam: Ixcatlán Mazatec [mzi]

Voorbeeld van Mazateco de San Pedro Ixcatlán

Luister Hier

Audio opnamen beschikbaar in Mazateco de San Pedro Ixcatlán

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goeie Nuus

(Download Goeie Nuus MP3 in Mazateco de San Pedro Ixcatlán) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A38198).

Libro de San Juan 1-10 [John 1 - 10]

(Download John 1 - 10 MP3 in Mazateco de San Pedro Ixcatlán) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A38160).

John 11 - 21

(Download John 11 - 21 MP3 in Mazateco de San Pedro Ixcatlán) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A38161).

Woorde van Lewe

(Download Woorde van Lewe MP3 in Mazateco de San Pedro Ixcatlán) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A38159).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Mazateco de San Pedro Ixcatlán

A38331 Otros Diagnostic Download Otros Diagnostic MP3 in Mazateco de San Pedro Ixcatlán (in Español [Spanish: Mexico])

Audio/Video van andere bronnen

Scripture resources - Mazatec, Ixcatlán - (Scripture Earth)

Andere namen voor Mazateco de San Pedro Ixcatlán

Mazateco de San Pedro Ixcatlan
Mazateco, Ixcatlan

Waar Mazateco de San Pedro Ixcatlán wordt gesproken

Mexico

Dialecten verwant aan Mazateco de San Pedro Ixcatlán

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Mazateco de San Pedro Ixcatlán.

Informatie over Mazateco de San Pedro Ixcatlán

Bevolkingsaantal: 11,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.