Ilwana taalnaam

Taal Naam: Ilwana
GRN Taal Nommer: 13405
ISO Taalnaam: Ilwana [mlk]

Voorbeeld van Ilwana

Luister Hier

Audio opnamen beschikbaar in Ilwana

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Laaghû fai [Goeie Nuus]

(Download Goeie Nuus MP3 in Ilwana) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A64924).

Kud’abhîla na Wak’i [LLL 1 Beginning with GOD]

(Download LLL 1 Beginning with GOD MP3 in Ilwana) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64925).

Daghaa Wak’i wa Nguvu [LLL 2 Mighty Men of GOD]

(Download LLL 2 Mighty Men of GOD MP3 in Ilwana) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64926).

Ushindi Kûlûtîla Wak’i [LLL 3 Victory through GOD]

(Download LLL 3 Victory through GOD MP3 in Ilwana) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64927).

Watumishyaa Wak’i [LLL 4 Servants of GOD]

(Download LLL 4 Servants of GOD MP3 in Ilwana) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64928).

Mad’emwaa Wak’i [LLL 5 On Trial for GOD]

(Download LLL 5 On Trial for GOD MP3 in Ilwana) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64929).

Yîsu ni Maalimu na Musanyisiisa [LLL 6 JESUS - Teacher & Healer]

(Download LLL 6 JESUS - Teacher & Healer MP3 in Ilwana) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64930).

Yîsu ni B’wana na Mwookozi [LLL 7 JESUS - Lord & Saviour]

(Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in Ilwana) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64931).

Matendwaa Mooyo Mutakatifu [LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT]

(Download LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT MP3 in Ilwana) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64932).

Andere namen voor Ilwana

Illwana
Kiwilwana
Malakote (derogatory name)

Waar Ilwana wordt gesproken

Kenya

Dialecten verwant aan Ilwana

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Ilwana.

Informatie over Ilwana

Bevolkingsaantal: 16,800

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.