Tugen taalnaam

Taal Naam: Tugen
GRN Taal Nommer: 1108
ISO Taalnaam: Tugen [tuy]

Voorbeeld van Tugen

Luister Hier

Audio opnamen beschikbaar in Tugen

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Bukuitab Logoiwek che Miach [Goeie Nuus]

(Download Goeie Nuus MP3 in Tugen) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A64760).

Taunet ak Jehova [LLL 1 Beginning with GOD]

(Download LLL 1 Beginning with GOD MP3 in Tugen) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64761).

Murenik Che Kimen Che Bo Jehova [LLL 2 Mighty Men of GOD]

(Download LLL 2 Mighty Men of GOD MP3 in Tugen) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64762).

Turisie Kobun Jehova [LLL 3 Victory through GOD]

(Download LLL 3 Victory through GOD MP3 in Tugen) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64763).

Kiboitinikab Jehova [LLL 4 Servants of GOD]

(Download LLL 4 Servants of GOD MP3 in Tugen) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64764).

Tiemisiasiek Agabo Jehova [LLL 5 On Trial for GOD]

(Download LLL 5 On Trial for GOD MP3 in Tugen) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64765).

Jeisu - Ne Konetindet & Kosobinde [LLL 6 JESUS - Teacher & Healer]

(Download LLL 6 JESUS - Teacher & Healer MP3 in Tugen) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64766).

Jeisu - Ko Kiptaiyat & Ne Sorunindet [LLL 7 JESUS - Lord & Saviour]

(Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in Tugen) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64767).

Tabo Nebo Sisit [LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT]

(Download LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT MP3 in Tugen) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64768).

Sigunet [Salvation]

(Download Salvation MP3 in Tugen) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A64801).

Woorde van Lewe 1

(Download Woorde van Lewe 1 MP3 in Tugen) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A05341).

Woorde van Lewe 2

Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C17541).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Tugen

A63168 LLL 2 Mighty Men of GOD Download LLL 2 Mighty Men of GOD MP3 in Tugen (in chiShona [Shona])

Andere namen voor Tugen

Cemual
Cemuel
Kalenjin
Kamasia
Kamasya
Naandi
Nandi
Sapei
Tuken

Waar Tugen wordt gesproken

Kenya

Dialecten verwant aan Tugen

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Tugen.

Informatie over Tugen

Ander Inligting: Understand English, Swahili

Bevolkingsaantal: 200,000

Alfabetisering: 30

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.