Kilaangi taalnaam

Taal Naam: Kilaangi
GRN Taal Nommer: 1035
ISO Taalnaam: Langi [lag]

Voorbeeld van Kilaangi

Luister Hier

Audio opnamen beschikbaar in Kilaangi

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

LLL 1: Mulungu Aho Ncholo [LLL 1 Beginning with GOD]

(Download LLL 1 Beginning with GOD MP3 in Kilaangi) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65705).

LLL 2: Vantu Vene Vari Na Nguruu Va Mulungu [LLL 2 Mighty Men of GOD]

(Download LLL 2 Mighty Men of GOD MP3 in Kilaangi) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65706).

LLL 3: Ushindi Kutwera Kwa Mulungu [LLL 3 Victory through GOD]

(Download LLL 3 Victory through GOD MP3 in Kilaangi) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65707).

LLL 4: Mtumwi Wa Mulungu [LLL 4 Servants of GOD]

(Download LLL 4 Servants of GOD MP3 in Kilaangi) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65708).

LLL 5: Kuri Luyendo Lwa Mulungu [LLL 5 On Trial for GOD]

(Download LLL 5 On Trial for GOD MP3 in Kilaangi) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65709).

LLL 6: Mwarimu Na Muhori [LLL 6 JESUS - Teacher & Healer]

(Download LLL 6 JESUS - Teacher & Healer MP3 in Kilaangi) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65710).

LLL 7: Bwana Na Mwokoli [LLL 7 JESUS - Lord & Saviour]

(Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in Kilaangi) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65711).

LLL 8: Mirimo Ya Mutima Muuja [LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT]

(Download LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT MP3 in Kilaangi) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65712).

Masare Maaja [Goeie Nuus]

(Download Goeie Nuus MP3 in Kilaangi) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A65704).

Woorde van Lewe

(Download Woorde van Lewe MP3 in Kilaangi) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A08890).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Kilaangi - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Kilaangi

Irangi
Kilangi
Kirangi
Langi
Rangi

Waar Kilaangi wordt gesproken

Tanzania

Dialecten verwant aan Kilaangi

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Kilaangi.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.