Yan-nhaŋu Sign Language [yhs]

ISO Taalnaam: Yan-nhaŋu Sign Language
ISO Taalcode: yhs
Bevolkingsaantal: 10