Lishán Didán [trg]

ISO Taalnaam: Lishán Didán
ISO Taalcode: trg
Bevolkingsaantal: 3,900

GRN heeft opnamen 3 van talen of dialecten die onder deze taalcode vallen.

1. Lishan Didan

GRN Taal Nommer: 12986
Bevolkingsaantal: 3,050

Andere namen voor Lishan Didan

Galihalu
Lakhlokhi
Lishanan
Lishanán
Lishán Didán (ISO Taalnaam)
Lishanid Nash Didan
Lishanid Nash Didán
Persian Azerbaijan Jewish Aramaic

Waar Lishan Didan wordt gesproken

Azerbaijan
Georgia
Israel

2. Lishan Didan: Northern Cluster Lishan Didan

GRN Taal Nommer: 12987
Bevolkingsaantal: 3,050

Andere namen voor Lishan Didan: Northern Cluster Lishan Didan

Anatolia
Lishan Didan: Northern Cluster Lishán Didán
Northern Cluster Lishán Didán
Salmas
Urmi

Waar Lishan Didan: Northern Cluster Lishan Didan wordt gesproken

Israel

3. Lishan Didan: Southern Cluster Lishan Didan

GRN Taal Nommer: 12988
Bevolkingsaantal: 3,050

Andere namen voor Lishan Didan: Southern Cluster Lishan Didan

Lishan Didan: Southern Cluster Lishán Didán
Mahabad
Naghada
Southern Cluster Lishán Didán
Ushno

Waar Lishan Didan: Southern Cluster Lishan Didan wordt gesproken

Israel

People Groups who speak Lishán Didán

Lishanan;