Kula [tpg]

ISO Taalnaam: Kula
ISO Taalcode: tpg
Bevolkingsaantal: 5,000

GRN heeft opnamen 8 van talen of dialecten die onder deze taalcode vallen.

1. Kula

GRN Taal Nommer: 12430
Bevolkingsaantal: 5,000

Andere namen voor Kula

Kola
Lamtoka
Lantoka
Tanglapui

Waar Kula wordt gesproken

Indonesia

2. Kula: Arumaka

GRN Taal Nommer: 12431
Bevolkingsaantal: 5,000

Andere namen voor Kula: Arumaka

Arumaka

Waar Kula: Arumaka wordt gesproken

Indonesia

3. Kula: Iramang

GRN Taal Nommer: 12432
Bevolkingsaantal: 5,000

Andere namen voor Kula: Iramang

Iramang

Waar Kula: Iramang wordt gesproken

Indonesia

4. Kula: Kulatela

GRN Taal Nommer: 12435
Bevolkingsaantal: 5,000

Andere namen voor Kula: Kulatela

Kulatela

Waar Kula: Kulatela wordt gesproken

Indonesia

5. Kula: Kula Watena

GRN Taal Nommer: 12434
Bevolkingsaantal: 5,000

Andere namen voor Kula: Kula Watena

Kula Watena

Waar Kula: Kula Watena wordt gesproken

Indonesia

6. Kula: Larena

GRN Taal Nommer: 12436
Bevolkingsaantal: 5,000

Andere namen voor Kula: Larena

Larena

Waar Kula: Larena wordt gesproken

Indonesia

7. Kula: Sumang

GRN Taal Nommer: 12437
Bevolkingsaantal: 5,000

Andere namen voor Kula: Sumang

Sumang

Waar Kula: Sumang wordt gesproken

Indonesia

8. Kula: Watena

GRN Taal Nommer: 12438
Bevolkingsaantal: 5,000

Andere namen voor Kula: Watena

Watena

Waar Kula: Watena wordt gesproken

Indonesia

People Groups who speak Kula

Tanglapui;