Lishana Deni [lsd]

ISO Taalnaam: Lishana Deni
ISO Taalcode: lsd
Bevolkingsaantal: 8,700

GRN heeft opnamen 8 van talen of dialecten die onder deze taalcode vallen.

1. Lishana Deni

GRN Taal Nommer: 12989
Bevolkingsaantal: 7,000

Andere namen voor Lishana Deni

Judeo-Aramaic
Kurdit
Lishan Hozaye
Lishan Hudaye

Waar Lishana Deni wordt gesproken

Israel

2. Lishana Deni: Amadiya

GRN Taal Nommer: 12990
Bevolkingsaantal: 7,000

Andere namen voor Lishana Deni: Amadiya

Amadiya

Waar Lishana Deni: Amadiya wordt gesproken

Israel

3. Lishana Deni: Atrush

GRN Taal Nommer: 12991
Bevolkingsaantal: 7,000

Andere namen voor Lishana Deni: Atrush

Atrush

Waar Lishana Deni: Atrush wordt gesproken

Israel

4. Lishana Deni: Betanure

GRN Taal Nommer: 12992
Bevolkingsaantal: 7,000

Andere namen voor Lishana Deni: Betanure

Bétanure
Lishana Deni: Bétanure

Waar Lishana Deni: Betanure wordt gesproken

Israel

5. Lishana Deni: Dohuk

GRN Taal Nommer: 12993
Bevolkingsaantal: 7,000

Andere namen voor Lishana Deni: Dohuk

Dohuk

Waar Lishana Deni: Dohuk wordt gesproken

Israel

6. Lishana Deni: Nerwa

GRN Taal Nommer: 12994
Bevolkingsaantal: 7,000

Andere namen voor Lishana Deni: Nerwa

Nerwa

Waar Lishana Deni: Nerwa wordt gesproken

Israel

7. Lishana Deni: Sandu

GRN Taal Nommer: 12995
Bevolkingsaantal: 7,000

Andere namen voor Lishana Deni: Sandu

Sandu

Waar Lishana Deni: Sandu wordt gesproken

Israel

8. Lishana Deni: Zakho

GRN Taal Nommer: 12996
Bevolkingsaantal: 7,000

Andere namen voor Lishana Deni: Zakho

Zakho

Waar Lishana Deni: Zakho wordt gesproken

Israel

People Groups who speak Lishana Deni

Jew, Kurdit;