Hulaulá [huy]

ISO Taalnaam: Hulaulá
ISO Taalcode: huy
Bevolkingsaantal: 10,350

GRN heeft opnamen 5 van talen of dialecten die onder deze taalcode vallen.

1. Hulaula

GRN Taal Nommer: 10718
Bevolkingsaantal: 10,000

Andere namen voor Hulaula

'Aramit
Galiglu
Hula Hula
Jabali
Judeo-Aramaic
Kurdit
Lishana Axni
Lishana Noshan

Waar Hulaula wordt gesproken

Iran
Israel
United States of America

2. Hulaula: Kerend

GRN Taal Nommer: 10719
Bevolkingsaantal: 10,000

Andere namen voor Hulaula: Kerend

Kerend

Waar Hulaula: Kerend wordt gesproken

Israel

3. Hulaula: Sanandaj

GRN Taal Nommer: 10720
Bevolkingsaantal: 10,000

Andere namen voor Hulaula: Sanandaj

Sanandaj

Waar Hulaula: Sanandaj wordt gesproken

Israel

4. Hulaula: Saqiz

GRN Taal Nommer: 10721
Bevolkingsaantal: 10,000

Andere namen voor Hulaula: Saqiz

Saqiz

Waar Hulaula: Saqiz wordt gesproken

Israel

5. Hulaula: Suleimaniya

GRN Taal Nommer: 10722
Bevolkingsaantal: 10,000

Andere namen voor Hulaula: Suleimaniya

Suleimaniya

Waar Hulaula: Suleimaniya wordt gesproken

Israel

People Groups who speak Hulaulá

Jew, Kurdistani;