Chuanqiandian Cluster Miao [cqd]

ISO Taalnaam: Chuanqiandian Cluster Miao
ISO Taalcode: cqd
ISO Macro taalnaam: Hmong
Bevolkingsaantal: 966,000

GRN heeft opnamen 55 van talen of dialecten die onder deze taalcode vallen.

1. Hmong: Pingtang

GRN Taal Nommer: 21194
ROD dialectcode: 21194

Waar Hmong: Pingtang wordt gesproken

China

2. Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen

GRN Taal Nommer: 21195
ROD dialectcode: 21195

Waar Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen wordt gesproken

China

3. Miao, Chuanqiandian Cluster

GRN Taal Nommer: 20341
ROD dialectcode: 20341

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster

Chuanchientien Miao
Chuanqiandian Miao
Core Farwestern Hmongic
Hua Miao
Sichuan-Guizhou-Yunnan Miao
Western Miao
苗話川黔滇
苗话川黔滇

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster wordt gesproken

China

4. Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao

GRN Taal Nommer: 20999

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao

Bai Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao wordt gesproken

China

5. Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong

GRN Taal Nommer: 21035

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong

Black Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Meo (derogatory name)

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong wordt gesproken

China

6. Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong

GRN Taal Nommer: 21001

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong

Blue Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Meo (derogatory name)

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong wordt gesproken

China

7. Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao

GRN Taal Nommer: 21008

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao

Ching Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao wordt gesproken

China

8. Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao

GRN Taal Nommer: 21038

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao

Chuan Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao wordt gesproken

China

9. Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong

GRN Taal Nommer: 21016

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong

Clear Water Hmong

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong wordt gesproken

China

10. Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao

GRN Taal Nommer: 20986

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao

Dananshan Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao wordt gesproken

China

11. Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

GRN Taal Nommer: 21046

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

Dianxi Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao wordt gesproken

China

12. Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo

GRN Taal Nommer: 20990

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo

Flowery Meo

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo wordt gesproken

China

13. Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong

GRN Taal Nommer: 21004

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong

Green Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Meo (derogatory name)

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong wordt gesproken

China

14. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao

GRN Taal Nommer: 21033

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao

Hei Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao wordt gesproken

China

15. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be

GRN Taal Nommer: 21036
Bevolkingsaantal: 1,500

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be

Hmong Be
Miao, Chuanqiandian Cluster:
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Drout Raol
Miao, Chuanqiandian Cluster: Liuzhai Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Six Village Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be wordt gesproken

China

16. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua

GRN Taal Nommer: 21031

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua

Hmong Bua

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua wordt gesproken

China
Laos
Vietnam

17. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den

GRN Taal Nommer: 21029

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den

Hmong Den
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Den (derogatory name)

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den wordt gesproken

China

18. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha

GRN Taal Nommer: 21014

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha

Hmong Dle Ncha

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha wordt gesproken

China

19. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo

GRN Taal Nommer: 21030

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo

Hmong Dlo

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo wordt gesproken

China

20. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou

GRN Taal Nommer: 20982

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou

Hmong Dou
Miao, Chuanqiandian Cluster: Downhill Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hongxian Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Thread Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou wordt gesproken

China

21. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La

GRN Taal Nommer: 21017

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La

Hmong La

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La wordt gesproken

China

22. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len

GRN Taal Nommer: 20994

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len

Hmong Len
Miao, Chuanqiandian Clusster: Mong Lenh

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len wordt gesproken

China

23. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi

GRN Taal Nommer: 20997

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi

Hmong Shi

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi wordt gesproken

China

24. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua

GRN Taal Nommer: 21023

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua

Hmong Shua Bua

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua wordt gesproken

China

25. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou

GRN Taal Nommer: 21032

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou

Hmong Sou

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou wordt gesproken

China

26. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao

GRN Taal Nommer: 20987

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao

Hua Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao wordt gesproken

China

27. Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

GRN Taal Nommer: 20988

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

Hwa Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao wordt gesproken

China

28. Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong

GRN Taal Nommer: 20998

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong

Light Hmong

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong wordt gesproken

China

29. Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao

GRN Taal Nommer: 21009

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao

Lu Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao wordt gesproken

China

30. Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao

GRN Taal Nommer: 21042

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao

Magpie Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao wordt gesproken

China

31. Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam

GRN Taal Nommer: 21010

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam

Meo Dam

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam wordt gesproken

China

32. Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai

GRN Taal Nommer: 21012

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai

Meo Lai

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai wordt gesproken

China

33. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa

GRN Taal Nommer: 20989

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa

Mong Hoa

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa wordt gesproken

China

34. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou

GRN Taal Nommer: 21019

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou

Mong La Hou

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou wordt gesproken

China

35. Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi

GRN Taal Nommer: 20995

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi

Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Si
Mong Shi

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi wordt gesproken

China

36. Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao

GRN Taal Nommer: 21022

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao

Paddyfield Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao wordt gesproken

China

37. Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong

GRN Taal Nommer: 21020

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong

Red-headed Hmong

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong wordt gesproken

China

38. Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong

GRN Taal Nommer: 21018

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong

Red Mong

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong wordt gesproken

China

39. Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao

GRN Taal Nommer: 21039

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao

River Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao wordt gesproken

China

40. Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong

GRN Taal Nommer: 21024

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong

Sa Pa Hmong

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong wordt gesproken

China

41. Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

GRN Taal Nommer: 21040

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

Sichuan Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao wordt gesproken

China

42. Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong

GRN Taal Nommer: 21013

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong

Striped Hmong

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong wordt gesproken

China

43. Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao

GRN Taal Nommer: 21003

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao

Tak Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao wordt gesproken

China

44. Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong

GRN Taal Nommer: 20991

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong

Variegated Mong

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong wordt gesproken

China

45. Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao

GRN Taal Nommer: 21047

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao

Western Yunnan Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao wordt gesproken

China

46. Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao

GRN Taal Nommer: 21049

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao

White Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao wordt gesproken

China

47. Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao

GRN Taal Nommer: 21041

Andere namen voor Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao

Yaque Miao

Waar Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao wordt gesproken

China

48. Miao: Dushan

GRN Taal Nommer: 21188
ROD dialectcode: 21188

Waar Miao: Dushan wordt gesproken

China

49. Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan

GRN Taal Nommer: 21196
ROD dialectcode: 21196

Waar Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan wordt gesproken

China

50. Miao: Moyin

GRN Taal Nommer: 21187
ROD dialectcode: 21187

Waar Miao: Moyin wordt gesproken

China

51. Miao: Pingyan

GRN Taal Nommer: 21189
ROD dialectcode: 21189

Waar Miao: Pingyan wordt gesproken

China

52. Miao: Qing

GRN Taal Nommer: 21015
ROD dialectcode: 21015
Bevolkingsaantal: 7,000

Andere namen voor Miao: Qing

Mengzuo
Miao, Chuanqiandian Cluster: Qing Miao
Qing Miao
Qing Miao: KaiYuan: WuLongGu
Qing Miao: WuLongGu
QingMiao: WuLongGu

Waar Miao: Qing wordt gesproken

China

Audio opnamen beschikbaar in Miao: Qing

A64969 Goeie Nuus

53. Miao: Wangmo

GRN Taal Nommer: 21191
ROD dialectcode: 21191

Waar Miao: Wangmo wordt gesproken

China

54. Miao: Wangmo-Luodian

GRN Taal Nommer: 21192
ROD dialectcode: 21192

Waar Miao: Wangmo-Luodian wordt gesproken

China

55. Miao: Ziyun-Zhenning

GRN Taal Nommer: 21190
ROD dialectcode: 21190

Waar Miao: Ziyun-Zhenning wordt gesproken

China

People Groups who speak Chuanqiandian Cluster Miao

Ga Mong; Hmong Bua; Miao, Changshu; Miao, Hua; Striped Meo, Lao-Soung;