Lishanid Noshan [aij]

ISO Taalnaam: Lishanid Noshan
ISO Taalcode: aij
Bevolkingsaantal: 2,000

GRN heeft opnamen 8 van talen of dialecten die onder deze taalcode vallen.

1. Lishanid Noshan

GRN Taal Nommer: 12997
Bevolkingsaantal: 2,000

Andere namen voor Lishanid Noshan

Galigalu
Hulani
Hula'ula
Jbeli
Kurdit
Lishana Didan
Lishana Didán
Лишанид Ношан

Waar Lishanid Noshan wordt gesproken

Israel

2. Lishanid Noshan: Dobe

GRN Taal Nommer: 12998
Bevolkingsaantal: 2,000

Andere namen voor Lishanid Noshan: Dobe

Dobe

Waar Lishanid Noshan: Dobe wordt gesproken

Israel

3. Lishanid Noshan: Eastern Cluster Lishanid Noshanar

GRN Taal Nommer: 12999
Bevolkingsaantal: 2,000

Andere namen voor Lishanid Noshan: Eastern Cluster Lishanid Noshanar

Eastern Cluster Lishanid Nosha

Waar Lishanid Noshan: Eastern Cluster Lishanid Noshanar wordt gesproken

Israel

4. Lishanid Noshan: Koy Sanjaq

GRN Taal Nommer: 13000
Bevolkingsaantal: 2,000

Andere namen voor Lishanid Noshan: Koy Sanjaq

Koy Sanjaq

Waar Lishanid Noshan: Koy Sanjaq wordt gesproken

Israel

5. Lishanid Noshan: Qaladze

GRN Taal Nommer: 13001
Bevolkingsaantal: 2,000

Andere namen voor Lishanid Noshan: Qaladze

Qaladze

Waar Lishanid Noshan: Qaladze wordt gesproken

Israel

6. Lishanid Noshan: Rustaqa

GRN Taal Nommer: 13002
Bevolkingsaantal: 2,000

Andere namen voor Lishanid Noshan: Rustaqa

Rustaqa

Waar Lishanid Noshan: Rustaqa wordt gesproken

Israel

7. Lishanid Noshan: Rwanduz

GRN Taal Nommer: 13003
Bevolkingsaantal: 2,000

Andere namen voor Lishanid Noshan: Rwanduz

Rwanduz

Waar Lishanid Noshan: Rwanduz wordt gesproken

Israel

8. Lishanid Noshan: Western Cluster Lishanid Noshan

GRN Taal Nommer: 13004
Bevolkingsaantal: 2,000

Andere namen voor Lishanid Noshan: Western Cluster Lishanid Noshan

Western Cluster Lishanid Nosha

Waar Lishanid Noshan: Western Cluster Lishanid Noshan wordt gesproken

Israel

People Groups who speak Lishanid Noshan

Arbil;